VTEM Carousel - модуль joomla Окна

Proizvodi

  1. Stočni kvasac hidrolizni
  2. Stočni kvasac na osnovu postalkoholnog otpada

Naš proizvod je stočni kvasac hidrolizni na osnovu postalkoholnog otpada u proizvodnji etanola.

Izvrsni biološki dodatak svima vrstama hranljivih mešavina i kombinirane hrane, stočni kvasac može da se koristi za uzgajanje krava i svinja, ovaca i koza, peradi, ribe, životinja sa skupocenim krznom. Stočni kvasac pretvoriće bilo koju hranu sa niskim sadržajem aminokiselina u korisni lakoprobavljivi proizvod.

Naš proizvod se pravi od čistih kultura kvasaca koje se uzgajaju na osnovu supstrata, isti se dobija prilikom proizvodnje etilnog alkohola u hidrolizno-alkoholnim i melasno-alkoholnim preduzećima. Stočni kvasac deluje veoma efikasno jer sadrži protein sa visokim biološkim parametrima. Životinje počinju da bolje probavljaju zrno i ostalu hranu. Osim toga, kupujući stočni kvasac vi ćete uštediti značajna sredstva jer možete da smanjite količinu hrane za 10-20%, dok se prirast u težini povećava za 15-35%.

Struktura i sastav belančevina stočnog kvasca slični su belančevini životinjskog porekla. Njihova visoka vrednost u povećanju usvojivosti hrane spaja se sa bogatim sadržajem vitamina zbog čega nema potrebe za sintetičkim vitaminskim preparatima. Potrebno je uzeti u obzir da stočni kvasac sadrži vitamine čije delovanje na organizam životinja 2-3 puta većije od delovanja sintetičkih materija.

U blagotvorni uticaj naših proizvoda svrstava se:

- ubrzavanje rasta mladunčadi i brzi prirast u težini kod odraslih životinja;

- povećanje otpornosti na bolesti kod životinja;

- povećanje produktivnosti životinja;

- značajno smanjenje potrošnje hrane za izdržavanje svakog grla.

Dole je prikazana uporedna tabela sadržaja različitih tvari i nutritivne vrednosti različite hrane od belančevine koja se trenutno koristi kao biološki aktivni dodatak za pothranjivanje životinja.

Podatak

Suncokretni šrot

Sojin šrot

Riblje brašno

Stočni kvasac

Aminokiseline

Lizin, %

1,2

2,7

7,4

1,5

Metionin, %

0,68

0,61

1,7

0,54

Met.+cistin, %

1,2

1,26

2,43

1,14

Triptofan, %

0,45

0,59

0,60

0,62

Organske tvari

Sirovi protein, %

38

45

60

46

Celuloza, %

15

7

1

1,5

Sirova mast, %

1,5

7

1

1,5

Vitamini

В1, mg/kg

3,2

3,1

1

16

В2, mg/kg

3,1

3,8

11

40

В3, mg/kg

13

16

17

60

В4, mg/kg

2300

2500

3500

2800

В5, mg/kg

240

40

90

250

В6, mg/kg

11

5

4

30

Fosfor, %

0,9

0,63

3,5

1,32

Probavljivost belančevina, %

86

90

89

89

Metabolička energija, kcal/kg

2670

2500

2840

2800

Optimalne norme dodavanja stočnog kvasca u hranljivu mešavinu po grlu dnevno:

Goveda

500 g/dan

Junad

300 g/dan

Krmače

250 g/dan

Svinje za rasplod

200 g/dan

Tovne svinje

150 g/dan

Perad odrasla

5 g/dan

Pilići

2 g/dan

Konji

500 g/dan

Ždrebad

300 g/dan

Stočni kvasac naše kompanije – visoki kvalitet i najbolji efekat!

Stočni kvasac hidrolizni

Vanjski izgled

Mrvljivi prah

Boja

Od sivo-žute do tamno-smeđe

Miris

Specifični, svojstveni čistom kvascu

Sadržaj vlage po masi, %

10

Maseni sadržaj sirovog proteina (u preračunu na suvi proizvod), %, najmanje

46

Maseni sadržaj pepela (u preračunu na suvi proizvod), %, najviše

8

Zasejanost opšta, hilj.ćelija u 1 g proizvoda, najviše

150

Toksičnost

Netoksičan; nije dozvoljeno

Stočni kvasac na osnovu postalkoholnog otpada

Kategorija

Prva

Druga

Treća

Vanjski izgled

Mrvljivi prah

Boja

Od sivo-žute do tamno-smeđe

Miris

Specifični, svojstveni čistom kvascu

Sadržaj vlage po masi, %

10

Maseni sadržaj sirovog proteina (u preračunu na suvi proizvod), %, najmanje

50

46

43

Maseni sadržaj belančevine prema Barnštajnu (u preračunu na suvi proizvod), % najmanje

40

36

32

Maseni sadržaj pepela (u preračunu na suvi proizvod), %, najviše

8

Zasejanost opšta, hilj.ćelija u 1 g proizvoda, najviše

150

Toksičnost

Netoksičan; nije dozvoljeno